JLC Horeca B.V.Disclaimer

De website van Horecazaakkopen.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beheerd. Horecazaakkopen.nl verstrekt door middel van haar website uitsluitend informatie over producten en diensten die door Horecazaakkopen.nl worden aangeboden. Horecazaakkopen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden aan de inhoud van haar website.
 
Horecazaakkopen.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via haar website.
 
Verwijzingen naar sites die niet door Horecazaakkopen.nl worden onderhouden zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Horecazaakkopen.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Horecazaakkopen.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.
 
Tekst en beeldmateriaal van deze site mag niet zonder voorafgaande toestemming van Horecazaakkopen.nl worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.
 
Horecazaakkopen.nl